Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SLIPPERSENSANDALEN.NL

Dit zijn algemene voorwaarden van SlippersenSandalen.nl, Klopperman 4A 2292 JD Wateringen.  SlippersenSandalen.nl is een concept en onderdeel van Authentic Brands, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 70849331 en BTW-nummer NL858483828B01. Voor alle vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@SlippersenSandalen.nl Ook kunt u klachten indienen op dit e-mail adres. 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Authentieke merken en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen Authentic Brands en een realisatie van een natuurlijke persoon ("klant") ("Overeenkomst").
1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3 Wijzigingen en toevoegingen aan bepalingen van deze Voorwaarden en / of nadere overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Ventura Life zijn bevestigd.

2. Prijzen en betaling
2.1 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen .
2.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van import, type of drukfouten. Voor de impact van het importtype of drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd.
2.4 Betaling van bestellingen via de Website gebeurt via de volgende betaalmethoden: PayPal, Visa, Mastercard of IDEAL.
2.5 Betaling van de bestelling is zoals overeengekomen in het contract. De bestelling wordt alleen verzonden als de overeengekomen (vooruit) betaling volledig is voldaan.
2.6 Wanneer de betaling binnen 4 dagen na de datum van bestelling is voldaan, wordt de bestelling geannuleerd.
2.7 In geval van niet-tijdige betaling vermeld op de factuur is Authentic Brands gerechtigd zonder enige waarschuwing of kennisgeving aan de Klant van het einde van de looptijd, de wettelijke rente-interessen , plus de buitengerechtelijke (incasso) kosten, waarvan het bedrag wordt bepaald door een maximum van 15% van het uitstaande bedrag en eventuele gerechtskosten .

3. Levering
3.1 Na een voltooide bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een e-mailbevestiging. In deze
orderbevestiging is de aankoopprijs van uw product (en) en een bijdrage voor verzending.
Indien u na het niet ontvangen van de orderbevestiging dit per e-mail kunt aangeven aan info@SlippersenSandalen.nl
3.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.3 Ventura Life is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
3.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, tijdelijk niet op voorraad is of om andere redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht.
3.5 In het kader van wettelijke regels zal Ventura Life binnen 30 dagen bestellingen plaatsen. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld door het bestelde product of de bestelde producten die op voorraad zijn of niet langer beschikbaar zijn), of om andere redenen, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant dit binnen een maand na het plaatsen van de bestelling en
in dat geval heeft hij de juiste bestelling zonder kosten en annuleert hij.
3.6 Producten worden afgeleverd op het afleveradres zoals opgegeven door de klant bij het bestellen. De
het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment dat de producten bij de klant worden afgeleverd.
3.7 Indien de Klant weigert of nalaat om het product te laten ontvangen, behoudt Authentic Brands zich het recht voor de redelijke kosten van opslag van de Producten aan de Klant door te rekenen tot het moment dat deze op de juiste wijze kan worden geleverd. Als de levering om welke reden dan ook buiten Authentic Brands om te controleren faalt , behoudt Ventura Life zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen en de betaalde bedragen zonder redelijke kosten te annuleren


4. Retourbeleid

4.1 SlippersenSandalen.nl staat de Klant toe om (een deel van) de gekochte producten binnen 14 werkdagen te ruilen of retourneren, om welke reden dan ook. Deze periode begint te lopen vanaf het moment dat de bestelde producten worden geleverd. De klant is verplicht, alvorens binnen de termijn van 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, dit aan SlippersenSandalen.nl te melden en te vermelden hoeveel en welke producten worden geretourneerd. De klant moet bewijzen dat de producten op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Het terugzenden van het geleverde product is voor rekening en risico van de klant. Indien de Klant na deze periode de door Ventura Life geleverde producten niet heeft teruggezonden, eindigt de Overeenkomst ingevolge dit artikel niet meer.
4.2 De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij een fout wordt gemaakt door SlippersenSandalen.nl. De aankoopprijs (en verzending indien een fout is gemaakt door SlippersenSandalen.nl) zal zo spoedig mogelijk maar niet later dan 30 werkdagen aan de rekening van de Klant worden terugbetaald. Onvoldoende of onterechte retourzendingen worden niet geaccepteerd door SlippersenSandalen.nl, ongeacht de reden voor de retourzending. Onterechte retourzendingen worden opnieuw aan de klant geretourneerd na aftrek van de verzendkosten.
4.3 swaps en / of retourneren de volgende voorwaarden van toepassing zijn: Terugkeer van de producten moet in originele of soortgelijke verpakking solide. De producten moeten in originele staat zijn, dwz ongedragen, onbeschadigd, met een bijgevoegde prijs / stuk-kaart. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht om de overeenkomst op grond van dit artikel te beëindigen.
4.4 Het omruilen van een defect of een verkeerd verzonden product SlippersenSandalen.nl draagt ​​zorg voor alle verzendkosten om de nieuwe bestelling slechts één keer opnieuw te verzenden.
4.5 Als tegenprestatie dient het te retourneren bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending aan de klant te worden teruggegeven.
4.6 Ruilkredieten en retouren moeten worden verzonden naar:

SlippersenSandalen.nl, Klopperman 4A, 2292JD, Wateringen, Nederland

5. Controle, garantie en aansprakelijkheid
5.1 De klant is verplicht geleverde producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Gebreken, defecten of ontbrekende of verkeerde producten door de Klant bij ontdekte of ontdekte inspectie moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de levering aan SlippersenSandalen.nl worden gemeld.
5.2 SlippersenSandalen.nl daar gedurende 1 maand voor dat de producten voldoen aan het contract, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsregelingen .
5.3 De bovenstaande garantie is niet van toepassing als een defect wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of als, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ventura Life, de Klant en / of derde partij het product heeft geprobeerd of probeert te wijzigen, het product wordt gebruikt voor (abnormale ) doeleinden waarvoor het niet bedoeld is, anders onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van SlippersenSandalen.nl.
5.4 De bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot garantie, onverminderd de aanspraken van de Klant volgens de wet, alles in overeenstemming met deze Voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst, inclusief de aard en kwaliteit waarvan de Klant is verkocht en geleverd.
5.5 De ​​klant is verplicht SlippersenSandalen.nl in de gelegenheid de gebreken te (laten) onderzoeken. Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, zal naar eigen keuze SlippersenSandalen.nl geleverde producten kosteloos worden vervangen of gerepareerd of terugbetaald, waarbij een overleg met de Klant wordt gevoerd om het bedrag te bepalen. Dit bedrag is beperkt tot niet meer dan het bedrag van de factuur (het) product (en). Iedere aansprakelijkheid van SlippersenSandalen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inclusief aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen van SlippersenSandalen.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6.2 SlippersenSandalen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7. Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle illustraties, foto's en tekeningen van producten en informatie met betrekking tot, onder andere afmetingen en kleuren op de website, zijn zo goed als weergegeven, maar zijn mogelijk niet volledig representatief voor hun kenmerken en kunnen verschillen in kleur, maat en voorzien van of zonder optionele accessoires.
7.2 Al dergelijke ondersteunende informatie voor de aankoop is alleen bedoeld als materiaal voor algemene informatie en is indicatief.

8. Privacy en (intellectuele) eigendomsrechten

8.1 Indien de Klant een bestelling plaatst bij SlippersenSandalen.nl zijn de gevraagde gegevens opgenomen in het klantenbestand van Authentic Brands. Authentic Brands houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gegevens van de Klant aan derden. Raadpleeg ons Privacybeleid daaromtrent.
8.2 SlippersenSandalen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en zorgt voor de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens.
8.3 SlippersenSandalen.nl vertrouwt haar klanten door aanbiedingen te doen via de SlippersenSandalen.nl -nieuwsbrief.
8.4 Ten aanzien van (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Website of die wordt geplaatst
Verwijst de website naar het auteursrechtbeleid van authentieke auteurs?

9. Toepasselijk recht

9.1 Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

Voor 17:00 besteld, direct verzonden
Gratis verzending Benelux vanaf €50,-
14 Dagen recht op retour
10.000 paar op voorraad
* We'll never share your email with anyone else.
Questions?
We helpen je graag. Mail ons op [email protected]
iDEAL Visa Maestro Bancontact MasterCard Belfius
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...